Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 62 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με  εξηνταδύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης και σε επανάλληψη την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου λίγο μετά τις 10:00 στην ενημερωτική ζώνη της "Όμορφης Πόλης 89,9".

Τα θέματα:

01ο ΘΕΜΑ : Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή στις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

02ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ»» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.14» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την έγκριση μετακίνησης της γραμμής τυφλών στην Πλατεία Δημοκρατίας (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων του πάρκου skate στον προαύλιο χώρο του Κολυμβητηρίου στην Ξάνθη  (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου  (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αιτήματος για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Τυρολόης (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

15ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστική απόφασης για τον καθορισμό των χώρων διενέργειας αφισοκόλλησης και έγκριση εγκατάστασης νέων καλαίσθητων ταμπλό (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

16ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Τσιμισκή 38 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση μνήματος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

18ο ΘΕΜΑ :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Α΄ φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ξάνθης (Στρατηγικό σχέδιο) για τη περίοδο 2015-2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

20ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

21ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

25ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

26ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

27ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

28ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

29ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

30ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη της με αριθμό 182/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αλλαγή ή μη της ζώνης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

32ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

33ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Ξάνθης έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

34ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

35ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

36ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

37ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

38ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02 (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

39ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση μνημάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

40ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής για την οργάνωση και διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Παρτσαλίδου Δέσποινα)

41ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής οδικών πινακίδων πληροφόρησης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

42ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους για την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης (εισηγήτρια Χατζογλίδου Δέσποινα)

43ο ΘΕΜΑ :Ορισμός εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Συμπράξεων για την απασχόληση (εισηγήτρια Χατζογλίδου Δέσποινα)

44ο ΘΕΜΑ : Σύσταση Επιτροπής Καταμέτρησης Ζώων του άρθρου 4 του Ν.Δ.318/69 (ΦΕΚ 212/Α΄) στο Δήμο Ξάνθης για τη χρονική περίοδο από 1-9-2014 μέχρι τη τροποποίηση ή την ανάκληση της (εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος)

45ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης «ΕΚΦΡΑΣΗ» (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)

46ο ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (εισηγητής Παπαδόπουλος Κυριάκος Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

47ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2.020 τ.μ. με διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

48ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση απόφασης σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στέγασης οχημάτων του Δήμου, που βρίσκεται στον οικισμό Δαφνώνα (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

49ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση απόφασης σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

50ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

51ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου δικαιωμάτων βοσκής σε βάρος κτηνοτρόφων για αυθαίρετη βοσκή κατόπιν της αριθμ.7/2014 απόφασης της ΔΚ Ευμοίρου και την απομάκρυνσή τους (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

52ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχάλης )

53ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Α. Α. του Μ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχάλης)

54ο ΘΕΜΑ : Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

55ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.35/14 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

56ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.39/14 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

57ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.63/14 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

58ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

59ο ΘΕΜΑ :Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και του Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την επωνυμία: «Forderverein Arche Noah Kreta e.V.», έγκριση ανάληψης δαπάνης και εξουσιοδότηση αρμόδιου Αντιδημάρχου (εισηγητής Χασάν Ογλού Φερτούν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)  

60ο ΘΕΜΑ :Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου Δήμου Ξάνθης στη δράση «Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων» (εισηγήτρια Μαυρομάτη Αικατερίνη)

61ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με τη παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» για τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και τη κοπή ετήσιας πίτας του Συλλόγου Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

62ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

Πολιτικά