Οικιακή Κομποστοποίηση από το Δήμο Ξάνθης. Δηλώνεις συμμετοχή, παραλαμβάνεις κάδο δωρεάν.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης κάνει γνωστό  ότι, στα πλαίσια του έργου POMIS, πραγματοποιείτε η Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. 

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων του Δήμου Ξάνθης στην  Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, απαραίτητη είναι η αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayor@cityofxanthi.gr, όπου θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους (οδός, πόλη) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν  τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, στα τηλέφωνα: 25410 70562 και 25410 68003.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα παραλάβουν Κάδο Οικιακής Κομποστοποίησης, από τον Δήμο Ξάνθης, ο οποίος είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι).

Η λειτουργία του Κάδου Οικιακής Κομποστοποίησης θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του.

Κοινωνικά
Πολιτικά