Δήμος Ξάνθης. Την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι «Οικονομική Επιτροπή», στις 7 το απόγευμα «Δημοτικό Συμβούλιο».

Οικονομική Επιτροπή

Απόστολος Αγκόρτζας, Αλεξία Γκιρτζίκη, Ερκάν  Κίρατζη, Σιαμπάν Μπαντάκ, Αθανάσιος Ξυνίδης, Ισμέτ Τοπ, Κωνσταντίνος  Τριανταφυλλίδης, Ιορδάνης   Χατζηευφραιμίδης και βέβαια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, θα κληθούν να αποφασίσουν σε τακτική συνεδρίαση του Οργάνου,  την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι  για τα παρακάτω 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 3o : Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 4o : Κατάρτιση των όρων, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

ΘΕΜΑ 5o : Κατάρτιση των όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ξάνθης»(ψηφιακή σύγκλιση)(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη

ΘΕΜΑ 6o : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)

Δημοτικό Συμβούλιο

Λίγες ώρες αργότερα στις 19:00, θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από το Δημοτικό ραδιόφωνο και σε επανάληψη την Πέμπτη το πρωί  λίγο μετά τις 10:00 κατά τη διάρκεια της Ενημερωτικής Εκπομπής,  σύμφωνα με σχετική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Μανά Αικατερίνη)
02ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
03ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
04ο ΘΕΜΑ : Κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Δ΄ Δόση, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
06ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης επί της Καραολή 79-81 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
08ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης για τη μη μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στην περιοχή Κομνηνά Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δ. Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
09ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
10ο ΘΕΜΑ : Συναίνεση και διόρθωση της αριθμ.54/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (εισηγήτρια Σπανού)
11ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, για καθαρισμό του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
12ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 1 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
13ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 15 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 16 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
15ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 17 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη των καταστημάτων 23-24 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 36 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 47 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ή μη του καταστήματος 51 στη Δημοτική Αγορά κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
20ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της Τ.Κ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
21ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Χ.Ο. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΕ (ALD Automotive) (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της OLYMBIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
24ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της OLYMBIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)
25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.69/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.75/2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

Σύνταξη: Παναγιώτα Χατζηθεοδώρου

Επιμέλεια : Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Πολιτικά