Πασχάλης Λύρατζης.Πρόσκληση Δ.Σ. με "Συγκρότηση Επιτροπών" και "Διενέργεια δύο πρόχειρων διαγωνισμών"

Με πρόσκληση που απέστειλε ο Πασχάλης Λύρατζης στα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, τα καλεί σε συνεδρίαση με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του φορέα, στην Πλατεία Ματσίνη.

Τα θέματα:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση επιτροπών έτους 2015. (Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 2ο: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, επιμέλεια και προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων προβολής διαφόρων τύπων, μορφών και γλωσσών και ποσοτήτων έτους 2015 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Θέμα 3ο: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή της υπηρεσίας: «ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, έτους 2015». (Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Τα  μέλη του Δ.Σ.

1. Αλεξία Γκιρτζίκη
2. Δημοσθένης Καμαρίδης
3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
4. Αχμέτ Καρά
5. Γιώργος Κόκκινος
6. Δημήτριος Μπένης
7. Ραμαδάν Μπόζ
8. Ελισσάβετ Παυλίδου
9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
10. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
11. Εμμανουήλ Τσέπελης
12. Ανέστης Χατζόπουλος

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά