Οι ΘΛΕ έρχονται και μας κατακλύζουν.. Δ.Σ.αύριο στις 15:00 για ήχο και πρόγραμμα.

Τα βλέμματα όλων στραμμένα στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές της Ξάνθης.

Μισός αιώνας "Ξανθιώτικο Καρναβάλι"

 

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 στις 15.00  το Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην Πλατεία Ματσίνη, με κεντρικά και επίκαιρα θέματα τον ήχο, τον φωτισμό και την έγκριση του προγράμματος των εκδηλώσεων.

Οι σύλλογοι στο σύνολό τους είναι έτοιμοι για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στις εκδηλώσεις  του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού 2015 με στολές, συνθήματα και ατάκες που ζωντανεύουν τις πολύχρωμες προσεγγίσεις των τελευταίων ετών σε μια απόπειρα να χαρακτηριστεί το καρναβάλι αυτό του μισού αιώνα το καλύτερο όλων των χρόνων....

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο:          Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον γραφιστικό σχεδιασμό, επιμέλεια και προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων προβολής διαφόρων τύπων, μορφών και γλωσσών και ποσοτήτων έτους 2015 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Εισηγητής:       Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο:          Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης έτους 2015 και κατακύρωσης του διαγωνισμού  

Εισηγητής:       Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο:          Μερική ανάκληση της απόφασης 10/20-1-2015 του Δ.Σ. περί της «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»

Εισηγητής:       Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο:          2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής:       Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο:          Έγκριση προγράμματος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015, έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

Εισηγήτρια:     Αριστέα Αλατά – Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Θέμα 6ο:          Προτάσεις Ανάληψης Δέσμευσης

Εισηγητής:     Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Πασχάλης Λύρατζης.

Τα μέλη του Δ.Σ.είναι:

 1. Αλεξία Γκιρτζίκη
 2. Δημοσθένης Καμαρίδης
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Αχμέτ Καρά
 5. Γιώργος Κόκκινος
 6. Δημήτριος Μπένης
 7. Ραμαδάν Μπόζ
 8. Ελισσάβετ Παυλίδου
 9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
 10. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
 11. Εμμανουήλ Τσέπελης
 12. Ανέστης Χατζόπουλος

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Καρναβάλι
Κοινωνικά
Τοπικά