Μια Ειδική και μια Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Α. Ειδική Συνεδρίαση

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 

Β. Τακτική Συνεδρίαση

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 στις 19:00

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.75/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού  Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

06ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός ειδικότητας μιας (1) εγκεκριμένης θέσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

 

Οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν απευθείας από το Ραδιοσταθμό του Δήμου Ξάνθης.

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά