Δήμος Ξάνθης: Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ξάνθης καλεί όλους τους ανασφάλιστους δημότες μας που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δ. Ξάνθης (στο Διοικητήριο) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση απόφασης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 08:00 – 14:00.

Δικαιούχοι, σε εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και τη δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι οι παρακάτω κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών.

Α. Με οικονομικά κριτήρια:

  • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%,
  • Χρόνια πάσχοντες (όσες παθήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 ΦΕΚ2906 τ.Β),
  • Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα), και αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα), εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο),

 β. Ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων   

  • Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές και ιδρύματα
  • Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
  • Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
  • Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
  • Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
  • Θύματα εγκλημάτων trafficking
  • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδείας Δ. Ξάνθης 2541 3 50120 έως 50125, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπο αίτησης, ένστασης, και δικαιολογητικών εγγράφων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr.

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά