Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 το δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Τρίτη  30 Αυγούστου 2016  στις 19:00.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τον Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9".

Η ημερήσια διάταξη:

01ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση της με αριθμό 171/26-7-2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή Θερμοκηπίων ΤΕΛ», ορισμός εκπροσώπου του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα – φορτηγό ρυμουλκό μήκους 9,50μ και πλάτους 2,50μ στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ.45 του αγροκτήματος Πετροχώρι – Λαμπρινό (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ψαρρών στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων (εισηγητής εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

06ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 18 (εισηγητής εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

07ο ΘΕΜΑ :Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών της Κοινωνικής Σύμπραξης Τ.Ε.Β.Α. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

08ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2016, για την κάλυψη των αναγκών των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Τ.Ε.Β.Α. (Κοινωνικά φροντιστήρια- ενισχυτική διδασκαλία . (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

09ο ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)

10ο ΘΕΜΑ :Μεταφορά Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δροσερού (Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων), από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

11ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ξάνθης με το Δήμο Ωραιοκάστρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και γραφείου τουρισμού)

13ο ΘΕΜΑ :Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

14ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Μ. Μ. του Α. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

15ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από Χρηματικό Κατάλογο για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 97ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

17ο ΘΕΜΑ : 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)

18ο ΘΕΜΑ :Διοργάνωση του 12ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ποντιακών χορών (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

19ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

 

                                                                     

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά