Ένταξη έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Α. Μ – Θ 2014-2020» για την αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης στην Ξάνθη

Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ», με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4871/16-12-2016 απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 1.548.308,70€.

Στο έργο, το οποίο προτάθηκε από την Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ξάνθης, προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης της Ξάνθης, (Χ#Σταύρου, Αγ. Ελευθερίου, Κλαμανσώ, Λευκίππου, Δημοκρίτου, Κανάρη, Δράμας, Ηλ. Γεραγά, Σπανδονίδη κ.λ.π.) με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση αεροεξαγωγών (βαλβίδες εισαγωγής –εξαγωγής αέρα) και μειωτών πίεσης, για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου και την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα εντός των αγωγών μετά από βλάβες στο σύστημα ύδρευσης και δημιουργίας υπερπιέσεων.

Με το συγκεκριμένο έργο διασφαλίζεται η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, η αποφυγή βλαβών στα εσωτερικά δίκτυα των κατοικιών από τις μεταβολές της πίεσης στο δίκτυο, ενώ περιορίζονται σημαντικά οι δαπάνες αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης των δικτύων που αντικαθίστανται.

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά