Η Μητρόπολη Ξάνθης ευχαριστεί για τη διαρκή στήριξη των πολιτών, με προϊόντα, του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ἡ καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη ἐκφράζει θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς συμπολίτες μας γιά τήν διαρκή καί ἰδιαιτέρως σημαντική σέ ὄγκο προσφορᾶς προϊόντων στό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας, δεικνύοντας ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «...ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».

Ἡ προσφορά αὐτή τῶν συμπολιτῶν μας στηρίζει τήν ποιμαντική προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας καί ἡ ἀξία της δωρεᾶς ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ καθενός συμπολίτη μας ἀποκτά πρόσθετη ἀξία στίς δύσκολες αὐτές ἐποχές πού βιώνουμε.

Θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνονται καί στούς ὑπευθύνους τῶν καταστημάτων ὑπεραγορῶν τῆς πόλεώς μας γιά τήν στήριξη τῆς προσπάθειας αὐτῆς καί τήν διάθεση τοῦ ἀπαραίτητου χώρου ἐντός τῶν καταστημάτων γιά τή συλλογή τῶν τροφίμων, τά ὁποῖα μάλιστα τό παρελθόν ἔτος 2018 ὑπερέβησαν τούς τέσσερις (4) τόνους.

Εὐχόμαστε τήν συνέχιση τῆς καλῆς αὐτῆς προσπάθειας καί πλούσιαν τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας στή ζωή και τά ἔργα ὅλων τῶν συμπολιτῶν μας.

Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά.

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Θρησκευτικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά