Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

 

Η ημερήσια διάταξη ήταν η εξής:

 

1ο ΘΕΜΑ : Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)


2ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)


3ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά