Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 στις  19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του οργάνου

Η Ημερήσια Διάταξη:

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, στις 19:00

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στις 19:00

Η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδρίασε με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στις 15:30. Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Συνεδρίασε την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 στις 19:30 το Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης.

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση:

Σελίδες