Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Δείτε την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2024

Δείτε όλη τη συνεδρίαση

Πραγματοποιήθηκε η Ειδική  Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 στις 18:00.

Δείτε την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Δείτε τη συνεδρίαση:

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 με 20 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Η Ημερήσια Διάταξη

Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στις 17:30

Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη  25 Απριλίου 2024 στις  17:30 

Η Ημερήσια Διάταξη:

 

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024//Δείτε όλη τη συνεδρίαση

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 στις 17:30 η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

Η Ημερήσια διάταξη:

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Συνεδρίασε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση:

Η Ημερήσια Διάταξη:

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Την Πέμπτη  29 Φεβρουαρίου 2024 στις  18:00, συνεδρίασε  το Δημοτικό  Συμβούλιο Ξάνθης, με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση:

Η ημερήσια διάταξη:

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 στις  19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του οργάνου

Η Ημερήσια Διάταξη:

Σελίδες