Επαναφέρουν το αίτημα τους για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης 23 δημοτικοί σύμβουλοι

Με αίτημα τους προς το Δήμαρχο Ξάνθης, τα μέλη του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, τους Προέδρους Δ.Σ. Κοινοτήτων, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, 23 δημοτικοί σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ζητούν τη σύγκληση του οργάνου και τη συζήτηση των 13 θεμάτων που είχαν προτείνει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης σε επαγγελματικούς κλάδους της πόλης και σε πληθυσμιακές ομάδες.

Το αίτημα τους είναι το παρακάτω:

                                                                                          

«Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

 

Οι υπογράφοντες 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ξάνθης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3852/10 άρθρο 67, παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του ν. 4474/2020 και ισχύει από 11/03/2020 και μετά τη μη σύγκληση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει το ΔΣ ως οφείλει σύμφωνα με το Νόμο μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών του δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και αποστείλετε την πρόσκλησή μας  για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 12:00 με τα συγκεκριμένα δεκατρία (13) θέματα, καθώς και να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου και προβείτε σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια, να φροντίσετε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης την υλοποίηση των αποφάσεων και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όσο διάστημα θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους. (εισηγητής Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)

Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων (και για τα τραπεζοκαθίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (εισηγητής Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)

Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, μέχρι τις 31/12/20  και πρόβλεψη ρύθμισης εξόφλησης μέχρι και 24 μήνες από τη λήξη της κρίσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. (εισηγητής Σάββας Μελισσόπουλος)

Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ  από επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν  για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19. (εισηγητής Πασχάλης Λύρατζης)

Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19, που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους. (εισηγητής Γεώργιος Χατζηθεοδώρου)

Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό, Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά Παντοπωλεία και πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων σε κτιριακές δομές όπως ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν. (εισηγητής Γεώργιος Χατζηθεοδώρου)

Άμεση παρέμβαση σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων για αποστολή   στοιχείων αναφορικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ δεδομένου της αδυναμίας είσπραξης εσόδων. (εισηγητής Γεώργιος Χατζηθεοδώρου)

Στη μη είσπραξη από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 των μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων. (εισηγητής Σάββας Μελισσόπουλος)

Την αναστολή καταβολής από τις επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω COVID-19: α) των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% και β) του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%. (εισηγητής Σάββας Μελισσόπουλος)

Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Ξάνθης, για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης :α) για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 και έως και τη διακοπή  λειτουργίας τους λόγω του covid-19 και, β) για το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας τους λόγω του covid-19 έως και το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου 2019 - 2020. (εισηγητής Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)

Μείωση κατά 35% των λογαριασμών ύδρευσης, όλων των επιχειρήσεων για το 2020. (εισηγητής Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)

Απαλλαγή καταβολής του συνόλου των λογαριασμών ύδρευσης των επιχειρήσεων, για όσο διάστημα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους. (εισηγητής Σάββας Μελισσόπουλος)

Την παράταση μέχρι 31.10.2020 χωρίς καταβολή τελών, του χρόνου χρήσης ταφής όλων των κατηγοριών, όσων λήγουν από την 1η Μαρτίου 2020. (εισηγητής Πασχάλης Λύρατζης)

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:                             

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

Παυλίδου Ελισάβετ

Ιγιαννίδης Στέφανος

Ηλιάδης Θωμάς

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Ταρενίδης Παναγιώτης

Γουναρίδης Στυλιανός

Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Σαββίδης Ματθαίος

Μελισσόπουλος Σάββας

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ

 

 

Παπαδάκης Θεοφάνης

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Χαριτωνίδου Ειρήνη

Καλογερής Γεώργιος

Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

Ανταμπούφης Νικόλαος

Λύρατζης Πασχάλης

Παπά Σοφία

Καφφετζής Κωνσταντίνος».

 

 

 

 

 

Πολιτικά
Τοπικά