Από τη γέφυρα των Πηγαδίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την Ξάνθη προς τους οικισμούς στα ανατολικά του νομού.

Η γέφυρα των Κιμμερίων θα παραμείνει κλειστή σήμερα λόγω εργασιών και η κίνηση των αυτοκινήτων από την Ξάνθη και προς Ξάνθης από τα ανατολικά γίνεται από την γέφυρα των Πηγαδίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις γέφυρες Κιμμερίων και Εχίνου Ξάνθης στο πλαίσιο του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» με αποτέλεσμα να απαιτείται αποκλεισμός για 48 ώρες.

Η απόφαση - ενημέρωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης δημοσιεύθηκε από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020

«Το οδικό δίκτυο που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης περιλαμβάνει γέφυρες που χρήζουν εργασιών αποκατάστασης των αρμών τους, των μεταβατικών επιχωμάτων τους, της στεγανοποίησής τους και της αποκατάστασής του σκυροδέματος σε σημεία όπου αποκαλύφθηκε ο οπλισμός λόγω οξείδωσής του…» κτλ.

Ειδικότερα για τις γέφυρες Κιμμερίων και Εχίνου, επειδή το πλάτος τους είναι περιορισμένο και είναι αδύνατον να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες εντέχνως και με ασφάλεια σε δύο φάσεις αποκλείοντας μόνο τη μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός τους για σαράντα οχτώ (48) ώρες.

Για τις ανάγκες των συγκεκριμένων έργων και κατά τη διάρκεια αυτών, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από το λοιπό Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Η ισχύς της απόφασης ορίστηκε για δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 04/11/2020».

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αστυνομικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά