Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 23 θέματα.

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013  στις  19:00  συνεδριάζει το  Δημοτικό  Συμβούλιου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ολόκληρη απευθείας από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης και την Πέμπτη λίγο μετά τις 10:00 κατά τη διάρκεια την δημοσιογραφικής εκπομπής "Τα Νέα της Πόλης" θα μεταδοθεί σε επανάληψη, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Τα Θέματα:

01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 385/2012 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

02ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός αριθμού ασκούμενων στο Δήμο Ξάνθης, σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση πίστωσης (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)

03ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)

04ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ειδικοτήτων είκοσι (20) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα και έγκριση των προσλήψεων αυτών (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σχεδίου «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στη δράση του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης «Προγράμματα Διατροφικής Αγωγής για την αντιμετώπιση των Εκφυλιστικών Παθήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης», παραχώρηση του χώρου υλοποίησης της δράσης (σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και το Κέντρο Πολιτισμού) και εξουσιοδότηση Δημάρχου (εισηγητής Φανουράκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του αριθμ.1/13 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Κυριακίδης Αλέξανδρος Πρόεδρος Επιτροπής)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.27/13 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.17/13 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ : Κατανομή β΄ δόσης 2013 πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

12ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

13ο ΘΕΜΑ : Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. έτος 2013 (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

15ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

16ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

17ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (4η δόση) (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

18ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και επιλογή διαδικασίας για τη παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

19ο ΘΕΜΑ : Υποκατάσταση μέλους της αναδόχου Κ/Ξ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΔ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

20ο ΘΕΜΑ : Υποκατάσταση μέλους της αναδόχου Κ/Ξ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

Πολιτικά
Τοπικά