Οι δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Ακούστε τις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

 

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη  21 Δεκεμβρίου 2022  18:00  ειδική συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

  • Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Αμέσως μετά ακολούθησε στις 19:00 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

  • Κατανομή λειτουργικών δαπανων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ) (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος)
  • Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής βελτίωσης και χορήγησης θέσεων λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης και  χορήγηση θέσεων σε πωλητές στη λαϊκή αγορά Δήμου Ξάνθης με τις διατάξεις της βελτίωσης θέσεων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
  • Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ξάνθης (άρθρο 1. παρ. 1. Π.Δ.270/81 και άρθρο 9. παρ. 2.) για το έτος 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Έκφραση γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος, ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά