Όλη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στις 3 μετά το μεσημέρι.

 

Η ημερήσια διάταξη:

 

  • 01ο ΘΕΜΑ : Παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της από 10-2-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού κέντρου ¨Φίλιππος Αμοιρίδης’’» (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
  • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης περαίωσης τού έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» Εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  • 04ο ΘΕΜΑ : Εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στον Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργικά Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3,8,2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2022 τής σχολικής εφορείας 1ου μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2022 τής σχολικής εφορείας μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • 07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, )
  • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης
  • 09ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ξάνθης
  • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου προγραμματικής σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά