ΟΕΒΕ: "ο χωρικός περιορισμός του προγράμματος αποκλείει τη ΒΙΟ.ΠΕ Ξάνθης".

Με έγγραφό της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ν.Ξάνθης, με τον χαρακτηρισμό "Επείγον" που αποστέλλει  στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ.Κωστή Χατζηδάκη, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ.Νότη Μηταράκη και στη Γ.Γ.Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), κ.Γιώργο Γιαννούση, διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό από συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της ΒΙΟ.ΠΕ Ξάνθης

Το έγγραφο:            

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ξάνθη, 29.05.2013

Αρ.Πρωτ.: 113


ΠΡΟΣ

1.    Υπουργό Ανάπτυξης, κ.Κωστή Χατζηδάκη

2.    Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ.Νότη Μηταράκη

3.    Γ.Γ.Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), κ.Γιώργο Γιαννούση

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.    ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ

2.    ΓΣΕΒΕΕ

3.    Επιμελητήριο Ξάνθης

4.    ΚΕΕΕ

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός ΒΙΟ.ΠΕ. Ξάνθης από το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα» - ΕΣΠΑ

Αξιότιμοι κύριοι,

Με το παρόν, θέτουμε υπόψιν σας τον περιορισμό, και εν τοις πράγμασι αποκλεισμό, που υφίστανται υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού Ξάνθης από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση της μετεγκατάστασης μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και Επιχειρηματικά Πάρκα βάσει του Ν.4458/65 (ΦΕΚ33/Α/65), ή/και Ν.2545/97 (ΦΕΚ254/Α/97) ή/και Ν.3982/11 (ΦΕΚ143/Α/11).

Το παραπάνω νομικό πλαίσιο αποτυπώνεται στον πίνακα του Παραρτήματος V’ της από 12/03/2013 (3450/256/ΦΚ/Α.21) εγκριτικής απόφασης του προγράμματος.

Στον εν λόγω πίνακα συμπεριλαμβάνεται η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Ξάνθης αλλά όχι και η όμορη αυτής Βιοτεχνική Περιοχή (ΒΙΟ.ΠΕ.) Ξάνθης η οποία βρίσκεται σε ισχύ με το ΦΕΚ 216/Β/19.09.1975 και είναι λειτουργούσα.

Επειδή, το ενδιαφέρον μετεγκατάστασης στη ΒΙΟ.ΠΕ.Ξ. που έχει ήδη εκδηλωθεί από επιχειρήσεις προσκρούει στον ανωτέρω χωρικό περιορισμό του προγράμματος, παρακαλούμε όπως επιληφτείτε για την άρση του, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η ΒΙΟΠΕΞ στον πίνακα των επιλέξιμων περιοχών ώστε να ωφεληθούν από το πρόγραμμα και οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται/ενδιαφέρονται για αυτή.

Σημειώνουμε ότι κάποιες από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, έχοντας ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες (οικονομοτεχνικές/λογιστικές) και έχοντας προβεί σε σχετικές δαπάνες, αντιμετωπίζουν αδιέξοδο καθώς δεν μπορούν να υλοποιήσουν το σχέδιο μετεγκατάστασης μέσω ΕΣΠΑ.

 

Οικονομικά
Πολιτικά
Τοπικά