Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στις 19:00

Η ημερήσια διάταξη: 

1-Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης, έτους 2024 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ

2-Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “φορτηγό ρυμουλκό με ρυμολκούμενο” στην εγκατάσταση “Βιομηχανία σκυροδέματος” σε ανώνυμη δημοτική οδό αγροκτήματος Ευμοίρου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)

3-Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

4-Καταβολής οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

5-Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

6-Έγκριση γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τής σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής )

7-Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά