Απαγορεύεται η καύση χόρτου // Επιβλήθηκε το 1ο πρόστιμο της περιόδου // Η υπηρεσία δέχεται καταγγελίες για καύσεις χόρτων σε όλο τον Νομό Ξάνθης

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού  Ξάνθης, υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των απαγορεύσεων καύσης και των υποχρεωτικών μέτρων πυροπροστασίας σε υπαίθριες εργασίες.

Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις.

Ήδη επιβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4662/2020 και τις υπ’ αριθμ. 19/2020 & 9/2021 Πυροσβεστικές Διατάξεις, διοικητικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα 250 ευρώ κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο σε συμπολίτη μας, διότι προέβη σε άναμμα και διατήρηση φωτιάς σε οικοπεδικό χώρο.

Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2022 επιβλήθηκαν δέκα (10) διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις, σε συμπολίτες μας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Τονίζουμε ότι, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αστυνομικά
Κοινωνικά
Τοπικά