Θεόφιλος Παπαδόπουλος, ο "ξεχασμένος" αιρετός δήμαρχος Ξάνθης

Ο Θωμάς Εξάρχου παρουσιάζει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, τη μονογραφία, Θεόφιλος Παπαδόπουλος ο "ξεχασμένος" αιρετός δήμαρχος Ξάνθης

Όπως σημειώνει ο Θ Εξάρχου, "ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος άσκησε τα καθήκοντά του δημάρχου και του νομάρχη την περίοδο 12-9-1944 έως 5-4-1945. Άφησε ένα έργο, το οποίο πλαισιώνει το βιογραφικό τμήμα της μονογραφίας που περιλαμβάνει επίσης και πολλά νέα ιστορικά στοιχεία της εποχής."

 

 

Εκπαιδευτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά