Για αμοιβή νυχτερινής εργασίας και λέσχες σίτισης των αστυνομικών ρωτά τους Υπουργούς το ΚΚΕ

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές: Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Σπύρος Χαλβατζής του ΚΚΕ  προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, σχετικά με τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Ελληνική Αστυνομίας στην υπηρεσία του.

Το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, μετά το πέρας των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου της, αναδείχτηκαν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερα παραμένουν άλυτα αρκετά προβλήματα όπως:

  • Το ζήτημα της αμοιβής νυχτερινής υπηρεσίας. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθεί να αμείβεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με αριθμ. 8002/32/204-μα/2013-Φ.Ε.Κ2558/Β/11-10-2013, που προβλέπει τη διασφάλιση της νυχτερινής αποζημίωσης και όχι την αμοιβή της νυχτερινής υπηρε­σίας όπως προβλέπει η νομοθεσία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Αποτέλε­σμα της εξαίρεσης των αστυνομικών από τη συγκεκριμένη διάταξη του δημοσιοϋπαλ­ληλικού κώδικα είναι να αμείβονται λιγότερο από τα προβλεπόμενα που δικαιούνται.
  • Σχετικά με τον προγραμματισμό και την αμοιβή υπερωριακής υπηρεσίας. Υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες ενώσεων των αστυνομικών υπαλλήλων, για τη παραβίαση του ωραρίου, καθώς και την αναγκαιότητα έγκαιρης γνωστοποίησης του εβδομαδιαίου προγράμματος υπηρεσίας. Επίσης, οι συσσωρευμένες απλήρωτες ώρες υπηρεσίας είναι πάρα πολλές. Όλα αυτά επιδεινώνουν τους ήδη επιβαρυμένους ρυθμούς ζωής των αστυνομικών υπαλλήλων καθώς και των οικογενειών τους. Η πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας, θα πρέπει να αποζημιώνεται με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους.
  • Σε ό,τι αφορά στο αίτημα Ενώσεων Αστυνομικών σχετικά με τη δημιουργία λεσχών σίτισης. Θεωρούμε δίκαιο το αίτημα Ενώσεων Αστυνομικών και της Π.Ο.ΑΣ.Υ για την αναγκαιότητα ίδρυσης λεσχών εστίασης για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως άλλωστε εκφράσαμε και με πρόσφατη επιστολή του Κόμματός μας, προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και τις Ενώσεις Αστυνομικών Δυτικής Αθήνας και Ημαθίας, οι οποίες και αιτούνται τη δημιουργία αντίστοιχων λεσχών. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ίδρυση και λειτουργία των αστυνομικών λεσχών σίτισης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,

  • Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε η αμοιβή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη νυχτερινή και υπερωριακή υπηρεσία να καταβάλλεται σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα;
  • Η κυβέρνηση θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα,  ώστε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας να γνωρίζει έγκαιρα το πρόγραμμα της υπηρεσίας του, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση;
  • Σε τι ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα των Αστυνομικών Ενώσεων για τη δημιουργία λεσχών σίτισης;

 

 
 

 

Κοινωνικά
Πολιτικά