Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης για την τουρκική ταινία ‘Κωδικός Σουμελά’: Πολιτιστική παρακμή και προσβολή

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου ἐξ ἀφορμῆς ἀρθρογραφίας πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος τόσο στόν τοπικό ὅσο καί στόν ἀθηναϊκό τύπο σχετικά μέ τήν τουρκικῆς παραγωγῆς ταινία: «Κωδικός Σουμελά», ἡ ὁποία προσβάλει τά ὅσια καί τά ἱερά της πίστεώς μας, ἐπισημαίνει τά ἑξῆς:

  1. Ἡ διακωμώδηση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καθώς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς τέχνης εἶναι ἀπαράδεκτη.
  2. Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ὑπῆρξε ἕνα σπουδαῖο μοναστικό κέντρο τοῦ Πόντου καί διατηρεῖ μέχρι καί σήμερα τήν αἴγλη της. Ἀποτελεῖ τό πλέον σημαντικό ἱερό τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἡ βεβήλωση τῶν χώρων της πού ἐπιχειρεῖται μέ τήν ἐν λόγω ταινία εἶναι προσβολή τόσο στήν ἱστορική μνήμη ὅσο καί στήν πολιτιστική ταυτότητα ἑκατομμυρίων ἀνά τόν κόσμο Ποντίων.
  3. Ὅπως μᾶς ἐνημερώνουν τά σχετικά δημοσιεύματα ἡ ἐν λόγω ταινία ἐδῶ καί λίγο καιρό ἔχει ἀναπαραχθεῖ σέ DVD μέ ἀγγλικούς ὑπότιτλους τό ὁποῖο διανέμεται σέ ὅλη τήν Εὐρώπη ὅπου ὑπάρχουν Τοῦρκοι μετανάστες. Εἶναι βέβαιο πώς προσβάλλοντας τή χριστιανική πίστη ἡ ταινία αὐτή δέν συντελεῖ στήν εἰρηνική συνύπαρξη χριστιανῶν καί μουσουλμάνων στόν εὐρωπαϊκό χῶρο.

Ὅταν πρό ἐτῶν στά γυρίσματα ἑνός ἐπεισοδίου ἑλληνικῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς πού γυρίζονταν ἔξω ἀπό ἕνα τζαμί στήν περιοχή τῆς Θράκης οἱ ἠθοποιοί στάθηκαν στό στέγαστρο τοῦ τζαμιοῦ, προξενήθηκε σάλος ὄχι μόνο ἀνά τό πανελλήνιο ἀλλά καί πανευρωπαϊκά. Τώρα ποῦ ἔχουμε μία κατάφορη προσβολή τῆς θρησκευτικῆς πίστης, γιατί δέν ὑπάρχουν ἀντίστοιχες ἀντιδράσεις;

  1. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις σέ συνεργασία μέ τήν Μουφτεία πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἐξέδωσε τά «Θρησκευτικά Μνημεῖα τῆς Ξάνθης» γιά νά καταδείξει ὅτι σέβεται τούς τόπους τῆς λατρείας τῶν ἀλλων, ἀλλά καί νά δώσει ἕνα μήνυμα στούς γείτονες μας καί σέ ὅλο τόν κόσμο, ὅτι μόνο στόν ἀλληλοσεβασμό θεμελιώνεται ἡ εἰρηνική συνύπαρξη.
  2. Ὀφείλουμε βέβαια νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀντίστοιχες ἐνέργειες προσβολῆς τῆς ὀρθόδοξης πίστης λαμβάνουν χώρα καί στήν πατρίδα μας καί μάλιστα πρόσφατα ἀπό βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου οἱ ὁποῖοι σέ καρναβαλική παρέλαση λοιδόρησαν τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τέτοια φαινόμενα μαρτυροῦν πολιτιστική παρακμή καί προβληματίζουν. Εἶναι ὥρα νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά διαφυλάξουμε ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη τήν κιβωτό τῆς Θείας Λατρείας μας καί τῆς ὀρθοδόξου πίστης μας, ἡ ὁποία διέσωσε τό γένος μας κατά τό παρελθόν καί ἀποτελεῖ τήν μόνη ἀσφαλῆ καί βεβαῖα ἄγκυρα στούς δύσκολους καιρούς πού περνᾶ ὁ τόπος μας.

 

Θρησκευτικά