ΣΕΚΕ ΑΕ, η μεγαλύτερη καπνική εταιρία στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια.

Τον ισολογισμό της περιόδου 1/7 /2015 – 30/6/2016 της ΣΕΚΕ Α.Ε. ενέκρινε τη Δευτέρα 19/12/2016 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Ο ισολογισμός επιβεβαίωσε την θετική πορεία της ΣΕΚΕ , η οποία – παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα – συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή καπνική αγορά και να ενισχύει περεταίρω την ανταγωνιστικότητά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν:
Ο κύκλος εργασιών της ΣΕΚΕ την περίοδο 1/7/2015- 30/6/2016 ανήλθε στο ποσό των 45.461.590,38 ευρώ και αυξήθηκαν κατά περίπου 4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη δωδεκάμηνη περίοδο.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4.995.213,31, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 867.679,06 και ο δείκτης EBITDA (Λειτουργικά κέρδη) διαμορφώθηκε σε 9,76%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του ισολογισμού ο Πρόεδρος της ΣΕΚΕ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Ταρενίδης , απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ο ισολογισμός του 2016, ο οποίος είναι αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, επιβεβαιώνει ότι η ΣΕΚΕ πορεύεται με σίγουρα και σταθερά βήματα, ενισχύοντας συνεχώς την ανταγωνιστικότητά της και υλοποιώντας με επιτυχία σημαντικά βήματα επέκτασης εκτός Ελλάδος.

Σήμερα, η ΣΕΚΕ αποτελεί λαμπρό παράδειγμα μιας ιδιαίτερα υγιούς συνεταιριστικής επιχείρησης , με προοπτικές για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Είναι η μεγαλύτερη καπνική εταιρία στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια από απόψεως ποσοτήτων αγορών καπνού».

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Οικονομικά
Τοπικά