Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Ακούστε τη συνεδρίαση την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 του  Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης που ξεκίνησε στις 18:00 περίπου και ολοκληρώθηκε στη 01:00.

Η δεύτερη συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για τις 19:00 αναβλήθηκε και το όργανο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στις 20:00

 

Ακούστε:

 

 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 18:00

01ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ξάνθης «Ο Άγιος Χριστόφορος» για παράταση χρονικής προθεσμίας αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού ΕΔΧ taxi αυτοκινήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

02ο ΘΕΜΑ :Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών Και Πόλεων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)

03ο ΘΕΜΑ :Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 24 (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

04ο ΘΕΜΑ :Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4 (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

05ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

06ο ΘΕΜΑ :Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου με χρησιδάνειο εντός του στρατοπέδου Στεφανίδη στην Ξάνθη (συντάκτρια Μαρία Οκταποδά)

07ο ΘΕΜΑ : Ορισμός έντεκα (11) μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά